Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


ctm

CTM - Centrum talentovanej mládeže

Dokumenty CTM

Organizačná štruktúra:

 • Predseda: Dana Klúčiková
 • Výkonný výbor: Juraj Adler, Michal Bačé
 • Spolupracovníci:
  • CTM Západ:
  • CTM Sever:
  • CTM Juh:
  • CTM Východ:

Harmonogram činnosti CTM 2023

 1. podanie Žiadostí o členstvo v CTM 2023 - marec
 2. posúdenie Žiadostí o členstvo v CTM 2023 - marec
 3. podpis dokumentu Súhlas s členstvom v CTM 2023 – marec
 4. vyhlásenie výberového konania na pozície reprezentačného trénera/spolupracovníkov 2023 – marec
 5. posúdenie kandidátov na reprezentačných trénerov 2023 – výber a odporúčanie na schválenie PSFP – marec/apríl
 6. vypracovanie kritérií pre členstvo v CTM 2024 - apríl
 7. systematické tréningy a účasť na domácich a zahraničných turnajoch všetkých členov CTM pod vedením reprezentačného trénera a spolupracovníkov CTMcelá sezóna
 8. Medzinárodný tréningový kemp Kočovce - 10.7.-13.7.
 9. Výber reprezentácie U18 na MS po absolvovaní a preskúšaní na tréningovom kempe Kočovce – 13.7.
 10. Medzinárodný tréningový kemp Česko – 7.8.-11.8.
 11. MS U18 (možné zmiešané tímy muži/ženy) – 23.11.-27.11. Thajsko

Ostatné

ctm.txt · Posledná úprava: 2023/03/10 06:54 od Juran Igor