Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


stk

ŠTK - športovo technická komisia

Dokumenty ŠTK

Zasadnutie ŠTK 14.9.2022

Body:

1. Zmena systému výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy (navrhol SLOPAK, vypracovala Janette Méry, predseda ŠTK pridal pripomienky a spoločne to predkladáme na zasadnutie ŠTK)

navrh_slopak_msr3x3_2022_uprava.pdf

Zasadnutie komisie ŠTK sa uskutočnilo 14.9.2022 od 17:00 do 18:30 prostredníctvom Cisco webex.

Zúčastnení zástupcovia klubov odsúhlasili návrh klubu SLOPAK o zmene spôsobu výberu reprezentácie 3×3 muži a ženy.

Ďalšie odsúhlasené zmeny v dokumente:

  1. “Ľubovoľný hráč s platnou hráčskou licenciou krajiny, ktorá je členom CEP” nahradená znením “Ľubovoľný hráč s platnou hráčskou licenciou krajiny, ktorá je členom FIPJP
  2. “mimoriadna situácia” nahradené výrazom “prípad osobitného zreteľa”
  3. odsúhlasené “losovanie o organizáciu MSR v pétanque streľbe”

Upravené znenie návrhu

Otvorený bod ostal “Platnosť”, kde bude predložený návrh na zmenu znenia.

Zasadnutie ŠTK 21.10.2022

stk.txt · Posledná úprava: 2022/09/26 08:51 od Juran Igor