Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019-mvz-may

Mimoriadne VZ - máj

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-05-23.

Témy

Úprava pravidiel SLK

Na základe nejasného výkladu pravidiel SLK z predchádzajúcich ročníkov, boli pravidlá spresnené, resp. doplnené. Vznikla nová verzia pravidiel, ktorú treba odhlasovať, aby mohla ísť do platnosti už túto sezónu.

Úprava pravidiel MSR

Na základe nejasného výkladu pravidiel MSR o účasti zahraničných hráčov (VZ 2016), súčasného trendu CEP a FIPJP ( krajinu môže reprezentovať iba jej občan ), a zákonu o športe, boli pravidlá spresnené. Vznikla nová verzia pravidiel, ktorú treba odhlasovať, aby mohla ísť do platnosti už túto sezónu.

Vyhodnotenie

Do termínu 2019-05-23 prišlo 14 odpovedí od delegátov SFP, výsledky sú nasledujúce:

Z celkového počtu hlasov 34, boli oba návrhy odsúhlasené 23 bodmi, čo predstavuje 68%, 1 klub bol proti, 1 klub sa zdržal, 4 kluby nehlasovali.

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné.

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 2 otázky, na ktorú môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si danú otázku do mailu, vyjadrite k nej postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2019-05-23 23:59:59.

2019-05-hlasovaci-listok.txt
1) Zmena pravidiel SLK:
ZA / PROTI / ZDRŽAL SA
2) Zmena pravidiel MSR
ZA / PROTI / ZDRŽAL SA
organy/vz/2019-mvz-may.txt · Posledná úprava: 2019/05/24 09:00 od Sobolic Marek