Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019-mvz-mar

Mimoriadne VZ - marec

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-03-30.

Témy

Zmena stanov SFP

Nové stanovy boli zaslané klubom. Došlo ku viacerým zmenám stanov SFP, niektoré veci bolo treba zmeniť kvôli MINEDU a rovnako došlo ku zmene sídla SFP. Nové stanovy SFP budú po schválení zmenené aj na ministerstve.

Rozpočet SFP

Rozpočet bol zaslaný klubom. Oproti pôvodne schválenému je detailnejší, obsahuje rozdelenie jednotlivých položiek.

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 2 otázky, na ktorú môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si danú otázku do mailu, vyjadrite k nej postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2019-03-30 23:59:59.

2019-03-hlasovaci-listok.txt
1) Zmena stanov SFP:
ZA / PROTI / ZDRŽAL SA
2) Rozpočet SFP 2019
ZA / PROTI / ZDRŽAL SA
organy/vz/2019-mvz-mar.txt · Posledná úprava: 2019/03/21 00:29 od Sobolic Marek