Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019-mvz-aug

Mimoriadne VZ - august

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-08-18.

Témy

Úprava rozpočtu SFP 2019

Na základe navýšenia dotácie od MIN EDU je potrebné schváliť rozpočet SFP pre jednotlivé kategórie. Bol zaslaný delegátom emailom.

Úprava povinnosti rozhodcov

Rozšírenie povinnosti rozhodcu počas MSR:

  • Rozhodca sa podrobí dychovej skúške zároveň s hráčmi počas MSR

Úprava registrácie hráčov v kluboch

Zrušenie obmedzenia počtu zahraničných účastníkov v klube.

Vyhodnotenie

Do termínu 2019-08-18 prišlo 13 odpovedí od delegátov SFP, výsledky sú nasledujúce:

Z celkového počtu hlasov 34, boli návrhy odsúhlasené nasledovne:

Otázka Body %
Úprava rozpočtu SFP 2019 26 76
Úprava povinnosti rozhodcov 26 76
Úprava registrácie hráčov v kluboch 22 65

5 klubov nehlasovalo vôbec.

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 3 otázky, na ktorú môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si danú otázku do mailu, vyjadrite k nej postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2019-08-18 23:59:59.

2019-08-hlasovaci-listok.txt
1) Úprava rozpočtu SFP 2019:
 
2) Úprava povinnosti rozhodcov
 
3) Úprava registrácie hráčov v kluboch
organy/vz/2019-mvz-aug.txt · Posledná úprava: 2019/10/18 13:54 od Sobolic Marek