Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019-mvz-oct

Mimoriadne VZ - október

PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-10-31.

Témy

Prijatie nových členov SFP

Registračná komisia obdržala všetky potrebné dokumenty pre registráciu klubu do SFP od dvoch nových subjektov do 2019-09-30. Na stretnutí PSFP 2019-09-28, za prítomnosti predsedu registračnej komisie, sa prezentovali nové občianske združenia prostredníctvom svojich delegátov.

Ide o nasledujúce občianske združenia:

PSFP odporúča hlasovať o prijatí členov do SFP.

Vyhodnotenie

Do termínu 2019-10-31 prišlo 13 odpovedí od delegátov SFP, výsledky sú nasledujúce:

Z celkového počtu hlasov 34, boli návrhy odsúhlasené nasledovne:

Otázka Body %
Petangový klub “La Belle Boule” 25 74
Harmony Petang Klub 23 68

6 klubov nehlasovalo vôbec.

PSFP konštatuje, že mVZ bolo úspešné

Ako hlasovať?

Hlasovací lístok obsahuje 2 otázky, na ktoré môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

Skopírujte si dané otázky do mailu, vyjadrite k nim postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu prezidium@sfp.sk najneskôr do 2019-10-31 23:59:59.

2019-10-hlasovaci-listok.txt
1) Schvaľujem prijatie Petangový klub "La Belle Boule" ( Bratislava ) do SFP
 
2) Schvaľujem prijatie Harmony Petang Klub ( Bratislava ) do SFP
organy/vz/2019-mvz-oct.txt · Posledná úprava: 2019/11/06 10:10 od Sobolic Marek