Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2019-mvz-mar

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
organy:vz:2019-mvz-mar [2019/02/03 17:09]
Sobolic Marek
organy:vz:2019-mvz-mar [2019/03/21 00:29] (aktuálne)
Sobolic Marek [Ako hlasovať?]
Riadok 1: Riadok 1:
 ====== Mimoriadne VZ - marec ====== ====== Mimoriadne VZ - marec ======
  
-PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-10-31.+PSPF vyhlasuje mVZ, termín hlasovania bol stanovený do 2019-03-30.
  
-FIXME+===== Témy ===== 
 + 
 +==== Zmena stanov SFP ==== 
 + 
 +Nové stanovy boli zaslané klubom. Došlo ku viacerým zmenám stanov SFP, niektoré veci bolo treba zmeniť kvôli MINEDU a rovnako došlo ku zmene sídla SFP. Nové stanovy SFP budú po schválení zmenené aj na ministerstve. 
 + 
 +==== Rozpočet SFP ==== 
 + 
 +Rozpočet bol zaslaný klubom. Oproti pôvodne schválenému je detailnejší,​ obsahuje rozdelenie jednotlivých položiek. 
 + 
 +===== Ako hlasovať? ===== 
 + 
 +Hlasovací lístok obsahuje 2 otázky, na ktorú môžete odpovedáte ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.  
 + 
 +Skopírujte si danú otázku do mailu, vyjadrite k nej postoj klubu, ktorý zastupujete a pošlite na adresu [[prezidium@sfp.sk]] najneskôr do 2019-03-30 23:59:59. 
 + 
 +  * Komu/To: [[prezidium@sfp.sk]] 
 +  * Predmet/​Subject:​ 2019 MVZ marec 
 + 
 +<file txt 2019-03-hlasovaci-listok.txt>​ 
 +1) Zmena stanov SFP: 
 +ZA / PROTI / ZDRŽAL SA 
 +2) Rozpočet SFP 2019 
 +ZA / PROTI / ZDRŽAL SA 
 +</​file>​
  
organy/vz/2019-mvz-mar.1549210142.txt.gz · Posledná úprava: 2019/02/03 17:09 od Sobolic Marek