Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


organy:vz:2018

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
organy:vz:2018 [2018/12/20 11:04]
Sobolic Marek [Správa o hospodárení SFP / Fratričová]
organy:vz:2018 [2019/01/18 15:15] (aktuálne)
Sobolic Marek [Delegáti SFP]
Riadok 32: Riadok 32:
     - Návrh rozpočtu 2019     - Návrh rozpočtu 2019
   - Iné   - Iné
 +    - Správy coachov ​
 +    - Štatút kontrolného orgánu
 +    - Kontrola alkoholu
 +    - Pravidlá SLK
   - Ukončenie riadneho VZ   - Ukončenie riadneho VZ
 +
 +==== Delegáti SFP ====
 +
 +^ Funkcia/​Klub ^ Meno                   ^ Delegačný list ^ Počet hlasov ^
 +| CAP         | Martin ​    ​Ševček ​     | Áno |  2  |
 +| CASSOVIA ​   | Jozef      Bartko ​     | Áno |  2  |
 +| GULIVER ​    | | |  2  |
 +| HOHENLOHE ​  | Andrea ​    ​Fratričová ​ | Áno |  2  |
 +| JEWEL       | Daniel ​    ​Kakaš ​      | Áno |  2  |
 +| KPPS        | | |  2  |
 +| KLAP        | | |  2  |
 +| LABOULE ​    | | |  2  |
 +| MOPED       | | |  2  |
 +| NOVOKER ​    | | |  2  |
 +| PAF         | | |  1  |
 +| PREMIER ​    | | |  2  |
 +| PRÁSK ​      | Dušan ​     Lančarič ​   | Áno |  2  |
 +| SLOPAK ​     | | |  2  |
 +| SPIDERS ​    | Marek      Sobolič ​    | Áno |  2  |
 +| ŠÍRAVA ​     | | |  2  |
 +| TURIEC ​     | | |  1  |
 +| ŽILPEK ​     | | |  2  |
 +^ ^^^^
 +| Rozhodcovia SFP | -žiadny zástupca- |  --  |  1  |
 +| Tréneri SFP     | -žiadny zástupca- |  --  |  1  |
  
 ===== ROK 2018 ===== ===== ROK 2018 =====
Riadok 41: Riadok 70:
 ==== Správa o hospodárení SFP / Fratričová ==== ==== Správa o hospodárení SFP / Fratričová ====
  
-  * [[:​organy:​vz:​2018:​sprava-o-hospodareni|Správa o hospodárení v roku 2018]] 
   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP   * Správa bude dostupná po ukončení roku 2018 alebo prečítaná priamo na VZ SFP
   * Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ   * Prehľad výdavkov bol poslaný klubom spolu s pozvánkou na VZ
Riadok 94: Riadok 122:
 === Prezídium SFP === === Prezídium SFP ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ​
-| CAP       | ŠEVČEK Martin ​         | +| CAP       | ŠEVČEK Martin ​         ​| Áno 
-| CAP       | FERNANDEZ Bruno        | +| CAP       | FERNANDEZ Bruno        ​| Áno 
-| LABOULE ​  | KANKARA Matej          | +| LABOULE ​  | KANKARA Matej          ​| Áno 
-| HOHENLOHE | LAZAROVÁ Jana          | +| HOHENLOHE | LAZAROVÁ Jana          ​| Áno 
-| SPIDERS ​  | SOBOLIČ Marek          | +| SPIDERS ​  | SOBOLIČ Marek          ​| Áno 
-| SPIDERS ​  | ŠTRBA Marek            | +| SPIDERS ​  | ŠTRBA Marek            ​| Áno 
-| SLOPAK ​   | RITOMSKÝ Miroslav ​     |+| SLOPAK ​   | RITOMSKÝ Miroslav ​     ​| Áno |
  
 === Registračná komisia === === Registračná komisia ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ​
-| LABOULE ​          | JURAN Igor     |+| LABOULE ​          | JURAN Igor     | Áno   |
  
 === Disciplinárnej komisie === === Disciplinárnej komisie ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ​
-| HOHENLOHE | FRATRIČOVÁ Andrea ​     | +| HOHENLOHE | FRATRIČOVÁ Andrea ​     ​| Áno   
-| MOPED     | MOTÁČKOVÁ Zuzana ​      |+| MOPED     | MOTÁČKOVÁ Zuzana ​      | Áno   |
  
 === Komisia pre riešenie sporov === === Komisia pre riešenie sporov ===
  
-^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ^ +^ Nominovaný klubom ^ Meno kandidáta ​^ Účasť ​
-| MOPED             | GAŽO Richard ​  |+| MOPED             | GAŽO Richard ​  | Áno |
  
 ==== Návrhy z komisií ==== ==== Návrhy z komisií ====
Riadok 136: Riadok 164:
   * Pravidlá k nahliadnutiu   * Pravidlá k nahliadnutiu
   * Jury na významné podujatia   * Jury na významné podujatia
- 
-=== Návrhy z klubov SFP === 
- 
-== CAP = Kontrola alkoholu na MSR a SLK == 
- 
-  * Povolený objem alkoholu v krvi hráča/​hráčky je 0,5 ‰.  
-  * Hráč s vyšším objemom alkoholu v krvi nemôže pokračovať v zápase a sedí na lavičke. ​ 
-  * Po 20 minútach bude kontrola zopakovaná. ​ 
-    * Ak bude jeho objem alkoholu v krvi nižší alebo rovný 0,5 ‰, môže sa zapojiť do zápasu. ​ 
-    * Ak bude jeho objem alkoholu v krvi vyšší ako 0,5 ‰, dostáva červenú kartu a je vylúčený zo zápasu. ​ 
-  * V ďalšom zápase môže postihnutý hráč nastúpiť ak jeho objem alkoholu v krvi bude v súlade s povoleným objemom. ​ 
-  * Na účel merania objemu alkoholu bude z rozpočtu SFP zakúpené testovacie zariadenie objemu alkoholu dychovou skúškou. ​ 
-  * Test bude vykonávať rozhodca. 
  
 ==== Organizácia MSR 2019 ==== ==== Organizácia MSR 2019 ====
Riadok 172: Riadok 187:
 ===== Iné ===== ===== Iné =====
  
 +==== Správy coachov ====
 +
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_kouca_z_me_jednotlivcov_muzov_2018.docx |Správa z ME 1x1 MUŽI}}
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_koucky_reprezentacie_z_me_jednotlivcov_zien_2018.docx |Správa z ME 1x1 ŽIEN}}
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​sprava_kapitanky_z_me_zien_2018.docx |Správa z ME 3x3 ŽIEN}}
 +
 +Správy z MS 3x3 MUŽOV a EuroCup neboli doručené.
 +==== Štatút kontrolného orgánu ====
 +
 +  * {{ :​organy:​vz:​2018:​statut_kontrolneho_organu_sfp_navrh.rtf |}}
 +==== Kontrola alkoholu ====
 +
 +===  CAP: MSR a SLK ===
 +
 +  * Povolený objem alkoholu v krvi hráča/​hráčky je 0,5 ‰. 
 +  * Hráč s vyšším objemom alkoholu v krvi nemôže pokračovať v zápase a sedí na lavičke. ​
 +  * Po 20 minútach bude kontrola zopakovaná. ​
 +    * Ak bude jeho objem alkoholu v krvi nižší alebo rovný 0,5 ‰, môže sa zapojiť do zápasu. ​
 +    * Ak bude jeho objem alkoholu v krvi vyšší ako 0,5 ‰, dostáva červenú kartu a je vylúčený zo zápasu. ​
 +  * V ďalšom zápase môže postihnutý hráč nastúpiť ak jeho objem alkoholu v krvi bude v súlade s povoleným objemom. ​
 +  * Na účel merania objemu alkoholu bude z rozpočtu SFP zakúpené testovacie zariadenie objemu alkoholu dychovou skúškou. ​
 +  * Test bude vykonávať rozhodca.
 +
 +=== KLAP:  ===
 +
 +  * Ak uvažujeme o zavedení kontroly na alkohol pre najvyššie súťaže, zvážme aj zavedenie kontroly na ostatné turnaje SFP. Podobne ako v prípade ČAPEK je však nevyhnutné (pre všetky typy súťaží SFP) zabezpečiť v SFP primeraný počet kalibrovaných alkoholtesterov (a vôbec to nemusia byť desiatky!). Iste by nebol problém ustanoviť správcu testerov (PSFP v spolupráci s DK), s ktorým sa môže skontaktovať organizátor turnaja. Pôžiadavka z predkladaného návrhu, aby boli kalibrované testery iba na MSR a SLK a na zostávajúce turnaje má organizátor zabezpečiť alkoholtester nižšej kategórie z vlastných zdrojov je veľmi zaťažujúca,​ ba až nelogická, ak SFP bude vlastniť kalibrované alkoholtestery. (Najlacnejší tester začína na cca 85 eurách, ďalšie náklady sú nákup náhradných náustkov a pravidelná kalibrácia s intervalom 6 mesiacov, kde cena kalibrácie začína na 15 EUR + prepravné náklady. Ak by chcel klub siahnuť po ešte produktoch z ešte nižšej cenovej úrovne je vzhľadom na kalibráciu výhodnejšie na každý zápas kúpiť nový tester za 9,90 + 2,9 za náustky (5 ks).)
 +  * Podrobenie sa skúške na alkohol na vyžiadanie jury/​rozhodcu:​ za pozitívny test sa možno považovať hladinu alkoholu 0,5 promile a viac. Ak hráč odmietne, možno považovať test za pozitívny. V prípade pozitívneho testu má jury právo vylúčiť hráča z turnaja a podať podnet na disciplinárne konanie.
 +  * Požiadavka z návrhu na testy iných návykových látok je irelevantná,​ jury ani rozhodcovia ich nemajú ako vykonať. V prípade, že sa tolerovaná hranica alkoholu uvedie v Kódexe hráča SFP, nie je nutné ju samostatne zavádzať pre MSR a SLK.
 +  * Možnosť zaviesť do pravidiel MSR povinný antidopingový test na alkohol pre všetkých semifinalistov a finalistov MSR.
 +
 +==== Pravidlá SLK ====
 +
 +=== HOHENLOHE ===
 +
 +  * Diskusia k zloženiu tímu a prítomnosti všetkých hráčov súpisky počas duelov SLK
organy/vz/2018.1545300277.txt.gz · Posledná úprava: 2018/12/20 11:04 od Sobolic Marek