Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


gdpr

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Predchádzajúca revízia
gdpr [2018/05/29 12:48]
Sobolic Marek [Ochrana osobných údajov a GDPR SFP]
gdpr [2018/05/29 15:10] (aktuálne)
Sobolic Marek
Riadok 12: Riadok 12:
   85110 Bratislava   85110 Bratislava
   IČO: 36064742   IČO: 36064742
-  ​info@sfp.sk+  ​prezidium@sfp.sk
  
 ( ďalej len **SFP** ), ( ďalej len **SFP** ),
Riadok 28: Riadok 28:
  
   * mám právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo zmazanie ​   * mám právo požadovať od správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo zmazanie ​
-  * svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, buď listom na adresu sídla SFP alebo elektronicky na emailovú adresu ​info@sfp.sk+  * svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať, buď listom na adresu sídla SFP alebo elektronicky na emailovú adresu ​prezidium@sfp.sk
  
 SFP ako správca spracúva údaje v rozsahu poskytnutých údajov za účelom: SFP ako správca spracúva údaje v rozsahu poskytnutých údajov za účelom:
gdpr.txt · Posledná úprava: 2018/05/29 15:10 od Sobolic Marek